FeaturedLatestNews

ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଚଢି ଏକା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏସପି ସାଗରିକା ନାଥ

ବାଲେଶ୍ବର (ସଂକେତ ଟିଭି) ବାଲେଶ୍ବର ଏସପି ସାଗରିକା ନାଥ ରାତିରେ ଏକା ଏକା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାଲି ବତି ଗାଡିରେ ନୁହେଁ । ଏକା ଏକା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଟି ନୁହେଁ , ଆପାଚି ବାଇକରେ , ଅନେକ ସମୟରେ ଏସପି ମାଡାମ ମଧ୍ୟରାତିରେ ବାଲେଶ୍ବର ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି , ତାହା ପୁଣି ସାଧା ପୋଷାକରେ । ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସପି ମାଡାମଙ୍କର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ , ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ସେ ଆପାଚି ବାଇକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସହରଟା ଶୂନଶାନ୍ , ରାସ୍ତାରେ କେହି ନାହାଁନ୍ତି , ଆଉ ମାଡାମ୍ ରାତିରେ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ଛକରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି । ସେସବୁକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ । ସାଧା ପୋଷାକରେ ବାଇକ ଚଢି ଏକା ଏକା ସହରର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ।