America

FeaturedViral Video

ଆକାଶରେ ଜଳିଗଲା ବିମାନର ଇଂଜିନ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୨୪୦ ଯାତ୍ରୀ ( ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ)

ଡେନଭର,୨୧/୦୨: ଉଡନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳିଗଲା ବିମାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୨୪୦ ଯାତ୍ରୀ । ଏହି ବିମାନର ଅଂଶ ଜଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ଯ ଏବେ ସୋସିଆଲ

Read More