Day: April 28, 2023

FeaturedLatestSports

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ସଫଳତମ ଅଧିନାୟକ କିଏ ?

ମୁମ୍ବାଇ : (ସଂକେତ୍ ଟିଭି) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ଜମିଲାଣି ଚଳିତ ସିଜିନ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳ ସାରିଛି । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି

Read More